De tijden van ridders, koningen en schone jonkvrouwen spreekt tot ieders verbeelding. Wij hebben schranspartijen, kastelen en muzikanten. Wij beschikken over veel rekwisieten, vlaggen, banieren en attributen die goed te combineren zijn.
Zeer geslaagd in combinatie met middel